Monday, November 24, 2014

takut berani.

bila aku kata aku takut
bukan sebab aku tak berani
takut aku takut berani
takut jatuh berani bangun
jatuh seorang bangun pun seorang
apa nak takut?
n/k : betul kau dengar cerita aku?

Friday, November 14, 2014

main.

kau
kalau nak main main
boleh blah!
aku series.n/k : series series ni boleh cedera ni.

Tuesday, November 11, 2014

sekali je.

hallo,
lanjiaoooo ahhhh.n/k : main jauh jauh.